Wybierz ustawienia regionalne:

Strony informacyjne

Aktualności

1 listopad 2020

Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, iż musieliśmy wycofać z naszej oferty część płynów do elektronicznych papierosów ze względu na budzącą wątpliwość ich legalności pod kątem produkcji w obecnie obowiązującym reżimie akcyzowym.

Wskazujemy, iż od dnia 1 lipca 2020 roku prowadzenie działalności w zakresie produkcji płynów do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich w składzie podatkowym bądź poza składem podatkowym wymaga złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego, a nadto podlega urzędowemu sprawdzeniu.

Ze względu na troskę o naszych klientów, przygotowaliśmy specjalne oświadczenie dla producentów wprowadzających swoje produkty na rynek za pośrednictwem naszego sklepu, które obliguje ich do zapewnienia, iż sprzedawane przez nich produkty są płynami do e-papierosów podlegającymi opłacie akcyzowej, a nie substancjami aromatyzująco-zapachowymi, które nie podlegają akcyzie, ale też nie mogą być sprzedawane jako płyny do e-papierosów.

W świetle obowiązującego prawa nie można zmieniać przeznaczenia nabytego produktu, co oznacza, że jeżeli kupią Państwo produkt jako substancję aromatyzującą/zapachową, nie objętą podatkiem akcyzowym, a następnie sprzedadzą to jako płyn do e-papierosów, który jest produktem akcyzowym, to może znaleźć zastosowanie art 54 oraz 69 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.

Art. 54 kks 

  1. Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania, lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. 
  2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.  
  3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. 

Art. 69 kks. Kto bez przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia podejmuje czynności bezpośrednio związane z produkcją, importem lub obrotem wyrobami akcyzowymi, a także z ich oznaczaniem znakami akcyzy, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

W naszej ofercie aktualnie znajdują się tylko produkty producentów, którzy podpisali oświadczenie o przeznaczeniu swoich wyrobów do e-papierosów i są w pełni zgodne z obowiązującym prawem w Polsce. Mamy nadzieję, że nasza decyzja spotka się z Państwa zrozumieniem i pozwoli nam utrzymać wysoki poziom oferowanych produktów.

Proszę czekać, trwa ładowanie....